Retourneren en ruilen

Retourneren

U heeft wettelijk het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden re annuleren. Vervolgens heeft u na annulering nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledig orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Daarnaast zijn de kosten voor het retour sturen van het product naar Toon Interieur ook voor eigen rekening. Wij kunnen het product ophalen, hiervoor berekenen wij het gelijke bedrag als de bezorgkosten. Eventueel kunt u het ook door een derde op laten sturen, raadpleeg de partij voor de kosten. Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stiegerhoutland.nl geretourneerd worden. Wilt u gebruik maken van dit recht, neem dan gerust contact op met ons via info@tooninterieur.nl. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag vervolgens binnen 14 dagen na aanmelding retour storten. Let op, dit doen wij pas op het moment dat het product in goede orde ontvangen is.

Retourneren maatwerk

Meubels en woonaccessoires die wij in opdracht voor u op maat maken kunnen niet geretourneerd worden. Het gaat hierbij specifiek om de meubels die 100% op maat gemaakt zijn voor één consument.

Meubels en accessoires geselecteerd uit ons standaard assortiment die naar wens worden behandeld met een kleur of een beits kunnen ook niet geretourneerd worden. Deze kleur word op basis van uw wens aangebracht en valt daarmee onder maatwerk.

Proces

De bijbehorende kosten voor het retourneren van het bestelde product zijn voor u als consument. Uiteraard mag u het product ook zelf aan ons terug leveren en afleveren bij Toon Interieur. Bij ontvangst van het producten en een akkoord van retour zullen wij binnen 14 dagen het aankoopbedrag (zonder zend/bezorg kosten) aan uw crediteren. 

Garantie

Houd er rekening mee dat onze meubels voor het grotendeels worden gemaakt van metaal en hout. Beide materialen kunnen doormiddel van weersinvloeden, temperatuur en vocht veranderingen aannemen. Dit is een natuurlijke reactie waar wij helaas geen invloed op hebben. Hout kan gaan werken wanneer het in geplaatst wordt in een vochtige omgeving of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Daarbij kan het gaan scheuren bij extreme warmte. Wij zullen er alles aan doen om dit te beperken door onze producten zo duurzaam mogelijk te maken en professioneel te behandelen en af te werken. 

Garantie van meubels en overige producten 

tooninterieur.nl garandeert voor twee jaar de kwaliteit van ontvangen producten. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

De door tooninterieur.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal tooninterieur.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan Toon Interieur te retourneren, tenzij Toon Interieur anders aangeeft.

De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Toon Interieur geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor houten meubelen welke binnen geplaatst worden.